Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych poprzez firmę Drewnobudka Filip Szafiński oraz politykę plików „cookies”.

Postanowienia ogólne

1.       Administratorem Twoich danych osobowych jest Drewnobudka Filip Szafiński z siedzibą w Poznaniu, ul. Osiedle Przyjaźni 5/110 (prowadzący serwis internetowy www.drewnobudka.pl), zwany dalej „Administratorem”.

2.       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane dalej „RODO”.

3.       W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się z nami skontaktować  drogą elektroniczną na adres e-mail: info@drewnobudka.pl lub telefonicznie pod numerem +48 512 247 713

4.       Zachowujemy Twoje dane w poufności i zabezpieczamy je przed dostępem osób trzecich.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

1.       Będziemy przetwarzali podstawowe dane indentyfikacyjne takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, wizerunek oraz/lub inne przekazane przez Ciebie dane osobowe.

2.       W ramach swojej działalności zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w celach:

a.       zawarcia i realizacji umowy wypożyczenia naszych produktów, a także realizacji ewentualnych roszczeń reklamacyjnych/gwarancyjnych, które Ci przysługują (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b.      realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z zawartą umową, w tym m.in. prowadzenia rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych(podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO);,

c.       przedstawienia Tobie oferty naszych usług i produktów drogą elektroniczną lub telefoniczną, na podstawie Twojej zgody oraz zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);

d.      w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e.      ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

f.        promowania naszej działalności, poprzez zamieszczanie zdjęć wykonanych podczas realizacji usługi, w portalach społecznościowych Facebook lub Instagram oraz umieszczenie zdjęć w galerii internetowej na naszej stronie www.drewobudka.pl jedynie po wcześniejszym uzyskaniu Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a RODO)

Źródło pochodzenia danych

1.       Zbieramy Twoje dane w następujący sposób:

a.       poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b.      poprzez gromadzenie plików „cookies” (patrz polityka plików „cookies”).

2.       Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych

1.       Twoje dane pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy wynajmu naszych produktów przechowujemy i przetwarzamy przez okres trwania umowy, aż do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartych umów lub do wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa

2.       Dane niezbędne do celów księgowych przechowujemy przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z wykonaną usługą

3.       Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej

Uprawnienia Użytkowników w zakresie przetwarzania danych

1.       Zgodnie z postanowieniami RODO przysługuje Ci prawo do:

a.       dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b.      sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c.       usunięcia swoich danych,

d.      przenoszenia swoich danych,

e.      wniesienia skargi do organu nadzorczego,

f.        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

g.       ograniczenia przetwarzania danych,

h.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

2.       W celu wykonania swoich praw skieruj swoje żądanie drogą elektroniczną na adres e-mail info@drewnobudka.pl, lub telefonicznie pod numerem +48 512 247 713. Przed realizacją Twoich uprawnień, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, zrealizujemy Twoje żądanie.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

1.       Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak: dostawca usług IT, drukarnie, dostawców usług pocztowych, kurierskich. Portale społecznościowe Facebook, Instagram – wyłącznie jeżeli otrzymaliśmy wcześniej Twoją zgodę.

2.       Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem danych osobowych w postaci wizerunku w portalach Facebook lub Instagram, w przypadku wyrażenia Twojej zgody na zamieszczenie zdjęć w tych portalach.

Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Polityka plików „cookies”

1.       Serwis korzysta z plików cookies.

2.       Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.       Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.       Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a.       tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b.      utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c.       określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.       W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.       Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.       Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu

8.       Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9.       Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10.   Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Przewiń do góry